ดับเบิล ไอ โซลูชั่น (Double I Solutions )  มาจาก Innovation of Intelligent “นวัตกรรม ที่มาพร้อมกับความอัจฉริยะ” บริษัทฯ ได้มีทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มากด้วยประสบการณ์ แนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายประเภท โดยเน้นย้ำและพัฒนาตามความต้องการของธุรกิจควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองผู้ใช้งาน ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดยืน คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใช้งานร่วมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและรองรับอนาคตได้เป็นอย่างดี ด้วยความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิต, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร, อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมผู้ผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องจักร,  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์การผลิต, รวมถึงธุรกิจบริการ

ดับเบิล ไอ โซลูชั่น (Double I Solutions ) รับออกแบบและพัฒนา โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมบริหารคลัง, โปรแกรมบริหารบรรจุภัณฑ์, โปรแกรมบริหารสินทรัพย์, โปรแกรมควบคุมเอกสาร, โปรแกรมทีใช้ในกระบวนการผลิต
รวมถึงรับออกแบบและพัฒนาระบบ บาร์โค้ด (Barcode) และ RFID ตามความต้องการของลูกค้าและธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บสินค้า, การขนส่ง-ลำเลียง, และการควบคุมสินค้าคงคลัง, รวมถึงกระบวนการผลิต เพื่อให้การทำงาน ถูกต้องและแม่นยำมากยิ้งขึ้น

Close