หลักการจัดการคลังสินค้า

หลักการจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึงการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย  เป้าหมายหลักในการบริหารคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ วัตถุประสงค์ของคลังสินค้า เพื่อรักษาระดับสต็อค สนับสนุนการผลิต เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์หลากชนิดเพื่อให้เต็มเที่ยวก่อนการจัดส่ง เป็นศูนย์กระจายสินค้า และเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป บทบาทของคลังสินค้าที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ เป็นสถานที่พักสินค้า การให้บริการมูลค่าเพิ่ม และเป็นที่กระจายสินค้า

 

Close