Customer Requirements (Barcode Application)

Barcode Application
Barcode Application

               เรามีบริการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการพัฒนาโปรแกรม หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า เราระลึกเสมอว่าการพัฒนาโปรแกรมที่ดี ต้องสามารถตอบสนองการทำงานของธุรกิจ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่

 • กระบวนการติดต่อกับลูกค้า (Customer contact System)
 • กระบวนการสั่งซื้อ (Purchase order System)
 • กระบวนการผลิต (Work in Process System)
 • กระบวนการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)
 • กระบวนการส่งสินค้า (Transportation System)
 • กระบวนการให้บริการหลังการขาย (Service Management) เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบาร์โค้ด (Barcode Application) และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System WMS) มากกว่า 8 ปี จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้น อุตสาหกรรมผลิตท่อน้ำ PVC อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และธุรกิจขายเสื้อผ้าแบรนด์เนม เราจึงมีความเข้าใจถึงความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละภาคธุรกิจ

โดยการพัฒนาโปรแกรมต่างๆให้ใช้งานร่วมกับ

 • Access point อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์ด้าน Network
 • Handheld
 • RFID/Barcode
 • Label And Sticker ฉลาก ลาเบล สติกเกอร์ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ( Barcode)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล เป็นต้น

         ตัวอย่างที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ

โดยออกแบบให้ใช้งานร่วมกับบาร์โค้ดใด้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดึงใบสั่งผลิตจาก ERP(SAP) นำวัตถุดิบ มาผลิตลวด
 • เก็บน้ำหนักลวดที่ผลิตได้มาประมวลผล (ตามแผนผลิต)
 • พิมพ์บาร์โค้ด (น้ำหนัก, ใบสั่งผลิต) ส่งให้แผนก QC ตรวจสอบ
 • QC ตรวจสอบ ชั่งน้ำหนัก พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับส่งลูกค้า
 • ส่งผลการผลิตให้ ERP (SAP)
 •  รายงานการผลิต,รายงาน QC

โปรแกรมตรวจสอบสินค้าหน้าร้าน

 • ดึงข้อมูลสินค้าจากแฟ้มข้อมูล พิมพ์บาร์โค้ด
 • ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง (Web site)
 • จ่ายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย ดึงแผนจาก ERP
 • ตรวจสินค้าที่หน้าร้าน จาก Smart phone
 • รายงานการจ่ายสินค้า
Close